• Arquitectura
  • Tramitació documentació

Berta Montaner ofereix serveis d’arquitectura en projectes de rehabilitació i d’interiorisme. També té la capacitat de dirigir l’execució material d'obra nova.

Berta Montaner ofereix la tramitació de certificats en el camp de l’arquitectura i habitatge, com el certificat d’eficiència energètica, inspeccions tècniques en edificis o cèdules d’habitabilitat.

Activitats

  • 5520 - Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada

Altres empreses relacionades

ENCA ENGINYERIA I ARQUITECTURA SL

Marca comercial: ENCA ENGINYERIA I ARQUITECTURA
  • Arquitectura

SARRI PROJECTES I GESTIO SL

Marca comercial: SARRI PROJECTES I GESTIO
  • Arquitectura