ENCA ENGINYERIA I ARQUITECTURA SL

Nom comercial: ENCA ENGINYERIA I ARQUITECTURA

Polígon Industrial la Cort, parc,26 nau 1 , 8261 CARDONA
  • Arquitectura

Enca ofereix serveis tècnics d’arquitectura i realitzen projectes i direccions d’obra de tot tipus, tant edificacions, obra civil o reformes. Compten amb personal arquitecte, aparellador, enginyer i topògraf i tenen la capacitat de portar el control de qualitat de les obres, realitzar els amidaments i coordinar les condicions de seguretat i salut.

Activitats

  • 7111 - Serveis tècnics d'arquitectura

Altres empreses relacionades

SARRI PROJECTES I GESTIO SL

Marca comercial: SARRI PROJECTES I GESTIO
  • Arquitectura