• Excavacions i moviments de terres
  • Esculleres

Excavacions Casas ofereix servei d’excavacions i moviments de terra, ja sigui per a crear fonaments o per a la formació de cunetes en obra civil, destinat a empreses constructores o entitats públiques.

Excavacions Casa ofereix servei de construcció d'esculleres. Disposen de cantera pròpia i ofereixen servei de transport d'àrids per a construcció i maquinària. Disposen dels certificats ISO mediambientals i de qualitat i el marcatge CE dels àrids.

Activitats

  • 431 - Preparació d'obres
  • 4312 - Moviments de terres

Altres empreses relacionades

No s'han trobat empreses semblants a EXCAVACIONS CASAS, SCCL