• Construcció
  • Subcontractació construcció

Cots Codina ofereix serveis de construcció, rehabilitació i promoció pròpia d’habitatges. Estan especialitzats en obra civil, residencial i industrial. Cots Codina ofereix un assessorament integral a tots els nivells, des del disseny fins als materials per tal de donar un tracte personalitzat i de molt bona qualitat.

Cots Codina ofereix serveis de subcontractació per altres empreses del món de la construcció. Posen a disposició grues, lloguer de maquinària i eines, entre altres.

Activitats

  • 4121 - Construcció d'edificis residencials

Altres empreses relacionades

Gestió d'obres i serveis sostenibles SL (GEOSS)

Marca comercial: Gestió d'Obres i Serveis Sostenibles (GEOSS)
  • Construcció

JORDI VILASECA VILANOVA

Marca comercial: CONSTRUCCIONS JORDI VILASECA
  • Construcció