• Instal·lacions
  • Venda i reparació aparells electrodomèstics

Instal·lacions ELCA realitza instal·lacions elèctriques, de fontaneria, de gas, de telecomunicacions, d’aigua i en el camp de les energies renovables (plaques solar, fotovoltaiques, tèrmiques). Poden oferir assessorament mitjançant estudis i anàlisi de consum per tal de trobar la solució adient a cada cas. Ofereixen els seus serveis tant a particulars com a petita i mitjana empresa.

Instal·lacions ELCA ofereix la venda i reparació d’aparell electrodomèstics, fontaneria i gas, amb rapidesa i proximitat.

Activitats

  • 4321 - Instal·lacions elèctriques

Altres empreses relacionades

  • Instal·lacions
  • Venda i reparació aparells electrodomèstics
  • Manteniment d'edificis