• Gestoria

Mònica Serra ofereix serveis de gestió comptable i fiscal. Ofereix la possibilitat de contractació tradicional o bé esporàdica per cobrir pics puntuals de feina i treballa en despatx propi o en despatx del client.

Activitats

  • 6920 - Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal

Altres empreses relacionades

ASSEGURANCES CLARET I FILLS SLU

Marca comercial: ASSEGURANCES CLARET
  • Assegurances
  • Gestoria