• Gestoria
  • Suport a nous emprenedors/es
  • Assegurances

Tegecom ofereix servei d’assessoria d’empreses, entre les que inclouen assessoria fiscal, laboral, comptable i financera. Basa els seus serveis en la professionalitat, la diligència i la proximitat amb una actitud proactiva, per tal d’augmentar els beneficis i reduir els costos dels seus clients en les àrees de la seva expertesa.

Programa de suport i assessorament integral a nous emprenedors per a la posada en marxa de la seva empresa. Aquest programa abasta des de la definició del model de negoci a l'obtenció del finançament, la constitució de la societat, i si és el cas, fins a la tramitació de les llicències d'activitat. Ofereixen també un acompanyament continuat fins a la consolidació del negoci amb una proposta de preus ajustada en cada etapa i a les possibilitats de l'emprenedor.

Servei d’assegurances per a particulars i empreses que permeti cobrir tot tipus de riscos, com salut, vida, llar, responsabilitat civil, vehicles, etc. Tegecom treballa amb totes les companyies asseguradores i ofereix una auditoria gratuïta de riscos i cobertures en la que avaluen sense cost per al client els seus riscos actuals, si disposa de les cobertures necessàries i si el preu que en paga és l'adequat. En funció d'aquesta anàlisi fan una proposta alternativa sense compromís.

Activitats

  • 6920 - Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal

Altres empreses relacionades

ARMENGOL CODINA SL

Marca comercial: ASSESSORIA ARMENGOL CODINA
  • Gestoria